24 C
id

UNIKNYA BAHASA JAWA


KABEH UKARA NENG NGISOR IKI DIAKHIRI *IL* 

- Tuku Sithik =  nempil
- Nyolong Sithik = ngutil
- Bayar Sithik = nyicil
- Pecah Sithik = ngempil
- Kurang Sithik = nyicil
- Sodaqoh Sithik = cetil
- Mangan Sithik = nyuwil
- Nyenggol Sithik = njawil 
- Kriting Sithik = kriwil
- Nemplek Sithik =  nyempil
- Nakal Sithik = methakil
- Alat nggoreng = sutil
- Dinggo mlaku = sikil
- Daging Sapi = kikil
- Telek wedhus = srintil
- Wadah gudeg = kendil
- Godong pohong = kruntil
- Gamane iwak = patil
- Ora ganep = ganjil
- Gamane pulisi = bedil
- Melu terus = nginthil
- Jeneng buto = cakil
- Njoged jaran kepang = njathil
- Lara mata = timbil
- Anak kadal = tobil
- Nek kaget = jondil
- Pipi tembem = gembil
- Uwoh cilik = pentil
- Anak paling cilik =ragil
- Tikus cilik = cindil
- Watu cilik = krikil
- Klopo gedhe = kambil
- Kudanan = jendindil
- rambut keriting = kriwil
- Umbel garing = upil
- Numpak pit ra gaduk = ngethawil
- pelit bingit = cetil
- mreteli jagung = pritil
 Itulah uniknya bahasa jawa, sebuah bahasa yang cukup kaya akan kosa kata.
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Ads Single Post 4